Nabolagshagen til Bergeland Bydelssenter på Storhaug i Stavanger er en offentlig hage, anlagt på tunet til senteret. Opprinnelig var senteret prestegården til Hetland kirke (tidligere kalt Vår Frues Kirke), men for 40 år siden gikk eiendommen over til kommunalt eie og siden da har det vært et bydelssenter. Hagen er ikke så veldig stor men inneholder allikevel et stort mangfold planter. Hagen henter inspirasjon fra utallige hagekonsepter, men kanskje mest fremtreden er den engelske cottage- stilen. Her har vi stauder og nyttevekster, bærbusker og frukttre, planter med interessante historier og vekster som dyrkes til forskjellige formål.

Spesialitet i hagen
Formålet med hagen var å skape en grønn møteplass for nabolaget, men også gi senteret et nytt aktivitetsgrunnlag. Hagen skal være en læringsplattform hvor man ta lærdom av alt i fra hvordan man dyrker, hvordan veksten nyttes- enten det gjelder matauk og konserveringsmetoder eller i forbindelse med kunst og håndverk prosjekter. I sommer skal vi destillere planter for deres aromatiske oljer som igjen nyttes i såper, kremer og parfymer. Det er gratis og frivillig å være med i hagen. Med jevne mellomrom arrangerer vi plantebyttedager, vi samler på frø som vi både gir bort og bytter.

I sommer har vi åpent tirsdag, onsdag og torsdag 10-14, men når skolen begynner er det vanlige åpningstider.
Neste plantebytte er 21.august og arrangementet heter "Bergeland Bazar".

Velkommen skal du være!


Følg oss på:
Facebook: Bergeland bydelssenter
Instagram: bergelandbydelssenter
Tlf. 94822653
E-post: bergeland.bydelssenter@stavanger.kommune.no
Bergeland Bydelssenter