Hagen ble anlagt i 1996 av forrige eier. Vi overtok i 2019, og holder på med å friske opp de eksisterende bedene. Her finnes det mye på liten plass. Stier med elvegrus rammer inn rosebedene. Det finnes flere fine steder en kan sette seg ned. Vi har mange forskjellige planter, mest til pryd, men også noe spiselig. Vivian er opptatt av form og farge, og forsøker å skape fine samplantinger i bedene. Thomas har etablert sin egen parsell nederst i hagen hvor det dyrkes grønnsaker. Kattene Esther og Bitten finner sine egne veier gjennom stier og bed.
Ring 99013256 for å komme på en hagevandring. Velkommen!

Se Vivians Instagram fra hagen: https://www.instagram.com/bjorkely_anno1929/
Bjørkely