Hage i cottage garden stil som omkransar gamlehuset i Haavardgarden. Her er også opparbeida ein relativt stor urtehage. Under utvikling er ein «biehage» med fokus på pollinerande insekter, i tillegg til ein skoghage som også er under utvikling. I sesong driv vi med småskala produksjon av grønnsaker og honning i tillegg til tradisjonell gårdsdrift. Vi tek i mot besøk i frå enkeltpersonar til grupper, ta kontakt på førehand for å avtale