To mål på tre plan nær sjøen med trapper, grusgangar og buksbomhekkar; 150 rhododendron, fleire typer tre, derav mange og ulike acer japonica, og busker, større felt med liljekonvall, ulike iris, bl.a. garmanica, hageløk og staudar av ulike slag, froskedam, frittgåande høns.fire plometre og mange bærbusker. Hagen har eit visst cottage garden-preg med uventa plantesamansettingar. Hagen er mest interessant fram til 10.juni.
Eli Kolset Vasset