Gården vår ligger i landlige omgivelser på en liten høyde med utsikt til skog, åker og eng. Hagen er på ca. 4 mål og besto tidligere av krattskog og enkelte trær. Vi startet arbeidet med hagen 2013/2014 og er på ingen måte ferdig, men fortsetter å utvikle arealene.
Trærne er beholdt og vi har plantet bøkehekker, rhododendron, hosta, bregner, klematis og hortensia. Vi har vektlagt fine sitteplasser med utsikt til frittgående hjort.

Våre åpningstider er:
Alle søndager i juli 2022 (3.7., 10.7., 17.7., 24.7., og 31.7.) kl. 12.00 - 16.00 med foring av hjort kl. 14.00. Ukedager foring av hjort kl. 17.00.

Salg av kaffe, hjemmebakst og is på søndager. Entre kr. 50,- barn under 3 år gratis. Besøk utenom annonserte åpningstider avtales på forhånd. Velkommen!
Hjortegården og fru Gamkinns hage - familien Gamkinn