Gården vår ligger i landlige omgivelser på en liten høyde med utsikt til skog, åker og eng. Hagen er på ca. 4 mål og besto tidligere av krattskog og enkelte trær. Vi startet arbeidet med hagen 2013/2014 og er på ingen måte ferdig, men fortsetter å utvikle arealene.
Trærne er beholdt og vi har plantet bøkehekker, rhododendron, hosta, bregner, klematis og hortensia. Vi har vektlagt fine sitteplasser med utsikt til frittgående hjort.

Hagedagen 8. juni 2022 slår vi et slag for frivilligheten og åpner hagen for alle interesserte fra kl. 16.00 - kl. 20.00. Vi forer hjort kl. 17.00. Gratis inngang for alle, salg av kaffe mm. Velkommen til oss.

Våre øvrige åpningstider er: Alle søndager i juli 2022 (3.7., 10.7., 17.7., 24.7., og 31.7.) kl. 12.00 - 16.00 med foring av hjort kl. 15.00. Salg av kaffe, hjemmebakst og is. Entre kr. 50,- barn under 3 år gratis. Besøk utenom annonserte åpningstider avtales på forhånd. Velkommen!
Hjortegården og fru Gamkinns hage