Kjørvenhagen er et småbruk på ca. 18 mål som ligger i Lunner kommune på Hadeland.
Her holder vi til, - to godt voksne mennesker og en middelaldrende katt, et mangfold av fugler, en rådyrfamilie, et par grevlinger, 2-3 ekorn, en rev som slenger innom av og til, og ikke å forglemme et par hundre tusen bier som har sitt fosterhjem her.

«Veien blir til mens man går, - hagen blir til mens man sår». Driften av bruket er vår hobby. I godt samspill med naturen forsøker vi å få til noe som vi synes er riktig og bra, og som både er til pryd og nytte.

Hagen består av et par mål med blomster-/prydhage (mye store stauder), en bringebærhage på vel et mål, og et par mål med grønnsaker og poteter(interesserte kan få sin egen parsell for grønnsakdyrking). Resten av eiendommen består bl.a. av en liten skog og en fin bekkedal med egen foss.

Kom gjerne og besøk oss, men meld helst fra på forhånd!
- Marit og Jon Bredeveien, mob. nr. 99243644
Kjørvenhagen