Lamahagen er del av et lite småbruk helt ut med havet i Øygarden kommune utenfor Bergen. I tillegg til en mangfoldig hage med stauder, busker, grønnsakåker og drivhus, har vi ender, høner, bier, villsau og lamaer. Vi har også en samling med trær og busker fra Chile, mest sørbøk. Den kalde havtrekken gir oss noen utfordringer, men vi har klart å skape et mikroklima der vi får til mange ulike vekster. Instagram: #Lamahagen
Lamahagen