Gravefri grønsakshage uten bruk av gjødsel, kun tang og jorddekke. Hvert år dyrkes 12-15 ulike grønsaksslag.

Hagen har også et grusbed med ulike stauder og busker. Andre kuriositeter: frukttrær podet på egne frøstammer, Aronia podet på rogn (for oppstamming), vrihassel podet på vanlig hassel, stiklingsformerte rødbladet svarthyll. Det er også en egen jordkjeller for lagring av grønsaker.
Martins gravefrie hyttehage