Velkommen til kulturhagen ned mot Sognefjorden der den er på sitt videste og dypeste. Stedet var en flik av eplehagen og og barndomshjemmet til Ragne Birtes morfar Johannes Djupvik der hennes foreldre bygde hytte og la ned grunnarbeidet for hagen. Etter at Ragne overtok stedet, har hun og hennes mann Anup utviklet kulturhagen. Den er særpreget med elementer fra forskjellige deler av verden. Ragne har vært diplomat og ambassadør og Anup er fysiker av indisk opprinnelse. De har sammen skapt rammen for en hage uten ”grenser” som vever sammen en ytre og indre verden. Steinkunst og skulpturer, trær, blomster og busker har plass side om side. Det gjenspeiler samspillet mellom menneskers indre kreativitet og de ytre omgivelser. Kunstobjekter som de har tatt med fra forskjellige land, forsterker også ønsket om å framheve felles symboler og universelle verdier. Granittskulpturene er hovedsakelig lagd av indisk stein. Vulkanstein fra Kina kjennetegner også mye av designet. Naturstein fra Arnafjorden og fra plassen her gir særpreg til landskapet. Vossaskifer er også hyppig brukt. Alt binder sammen det lokale og det globale. Det er et sted for opplevelse av enhet med naturen. Kreativitet og tidløshet er stedets varemerke.
Ragne Birte Lund eier av hage med kunst og kultur og rik beplantning på fritidssted