Stjernehagen er en økologisk demonstrasjonshage med frukthage og grønnsaker i vekstskifte over fire år. I hagen tas vare på flere kulturarvssorter og det utprøves eksotiske sorter også. Det gjødsles med kompost og naturlig gjødsel slik økologisk dyrking foreskriver. Det fins flere tiltak for økt biologisk kontroll av skadegjørere og det jobbes med å øke biologisk mangfold. Hagen er Debio godkjent.
Siste søndag i august er det en åpen familiedag med program. Hagen er åpen for besøk på egen hånd. Se gjerne guidebok (nynorsk/engelsk/tysk) ved informasjonstavle på plattingen. I tilknytting til hagen er det klatreområde og mulighet for redskap for Fitness.
Stjernehagen, NORSØK