Svanhovd botaniske hage er en av tre offentlige botaniske hager som ligger innenfor polarsirkelen. Hagen er en del av NIBIO-stasjonen Svanhovd, som ligger helt på grensen til Russland i Pasvikdalen. Pasvikdalen utgjør den nordvestlige utløperen av den
store russiske taigaen, og derfor er den naturlige floraen en kombinasjon av østlige og vestlige arter. Det subarktiske innlandsklimaet setter krav til herdige planter, som overlever både tørre kalde vintre og korte varme sommere. Svanhovd botaniske hage er en demonstrasjonshage som viser et stort utvalg vekster som kan dyrkes i dette klimaet som er regnet til herdighetssone H8.
Hagen inneholder blant annet en hagedam med tilhørende bekk, rosehage, steinhage og kjøkkenhage, der alt som dyrkes brukes i vår egen restaurant.

Hagen har gratis inngang hele året, men den beste besøkstiden er fra slutten av juni til slutten av august.
Svanhovd botaniske hage