Velkommen til 'Fot i mose' hagen på Jessheim.

Vår samler hage ligger sentralt på Jessheim, Østlandet – lunt bak støyskjermer og gamle uthus i sone 4. (1.5 mål)

Hovedinteresse: mose, vann, bregner, Trillium, Cypripedium, Dactylorhiza, Shortia, Acer mm. To store gamle trær, en lønn og en furu, danner taket i hagen og gir god skygge. Laget dam våren 2015 med lang bekk på 20 m som slynger seg nedover fjellrabbene. Langs bekken er det mosekledde steiner og mye spennende planter. Liker veldig godt en grønn struktur av planter, mose, stein og vann, – litt inspirert av japanske hager. Små fjellrabber med bregner.

Samlerglede med interesse for skyggeplanter, bregner, orkideer og Trillium. Liker godt Shortia, Ramonda og Haberlea og har rundt 30 små lønner og liker godt små busker og trær. Vintergrønt gir struktur i hagen og jeg klipper gjerne. Frø- og stiklingsformering av planter og japanske lønner. Formering av sporer til bregner. Inspirasjon i alle år : Medlem og mange års styremedlem i Ullensaker Hagelag og Blomstervenners Klubb samt medlem i Trädgårdsamatørene siden -89. Ellers medlemskap i små spesialklubber.

Ca 1 500 kvm
Maks besøkende: 30
E-postadresse: torill.aanesrud@gmail.com
Blogg: https://samlerhagen.blogspot.com/
FB: Torill Aanesrud og egen fbside: Fot i Mose
Instagram: @torillaanesrud_fotimose
Telefon: 41414319
Torill Aanesrud