Anne er gartner og fagkonsulent i park- og hagedrift. Medansvarlig i foretaket Gartnertjenester.