Mona er gartner med høyskoleutdanning i hagebruk. Hun har 20 års allsidig bakgrunn fra produksjon og rådgivning og bred kompetanse innen (økologisk) dyrking av grønnsaker, frukt/bær.  Seniorkonsulent i Norsk Gartnerforbund.