E-post: lisbeth.grontgrep@gmail.com
Nettside: grontgrep.no 

Firmaet har avdelinger i Oslo og Nord-Odal og tar på seg oppdrag i Oslo, Akershus nord, Odalen og Kongsvinger.

Lisbeth Bjørnstad i Grønt Grep er hageplanlegger og gartner. Tilbyr i hovedsak vedlikehold av hager og grønne uterom, men også planlegging og opparbeiding. Kan tilby veiledning, skisser eller plantegninger digitalt over hele landet.