Hvitløk, litt avhengig av hvor du bor, kan settes i (september), oktober/november. Husk å benytte settehvitløk og ikke hvitløk fra matbutikken. Den kan være bærer av sykdom og er ikke beregnet på dyrking i Norge. Hvitløk er programmert til å vokse seg ferdig før sommerens hete, og tørke gjør det umulig å vokse lenger. I mai kan spirene være 40 cm høye. Det betyr at plantene trenger mest gjødsel tidlig om våren; i slutten av mai/begynnelsen av juni. Hvitløk konkurrerer dårlig mot ugress, så luk jevnlig.

Benytt settehvitløk og ikke hvitløk fra matbutikken. Den kan være bærer av sykdom og er ikke beregnet på dyrking i Norge.

Jord og gjødsel

Hvitløk er forholdsvis lett å dyrke, men for å få god avling bør den settes på et lunt og varmt sted. Den kan dyrkes i de fleste jordtyper, men hvitløken har et grunt rotnett og foretrekker næringsrik og godt drenert jord, gjerne sandblandet. Om jorda er våt og tung kan setteløken råtne.

Opphøyde bed, dyrkingskasser, pallekarmer eller store potter er derfor velegnet til å dyrke hvitløk. Unngå tørke, særlig i potter og kasser. Tilfør jorda rikelig med gjødsel før setteløkene settes. Bruk hønsegjødsel, gressavklipp og gjerne litt vedaske, for hvitløk ønsker høy pH og mye kalium, som aske er rik på.

Et fedd fra setteløken stikkes i jorda, med spissen opp.

Del setteløken opp i kløfter og stikk dem 5–7 cm dypt. Sett løkfeddene med spissen opp.Anbefalt avstand er 12–15 cm mellom kløftene, og 30 cm mellom radene. Dette gir 28 fedd per kvadratmeter, som tilsvarer 2–3 setteløk.

Dyrking

Hvitløksbåter settes i bakken om lag fire uker før forventet frost og tele om høsten. Den er såpass hardfør at den tåler en norsk vinter. Det er også mulig å sette hvitløk tidlig på våren, men resultatet blir da ofte mer varierende.

Sett hvert fedd om lag fem centimeter dypt, med spissen opp.
Planteavstanden bør være 10-15 centimeter og radavstanden 20-30 centimeter.

På grunn av hvitløkens glisne bladverk slippes det mye lys ned til jorda og da vokser ugresset godt. En bør derfor beregne tid til å luke. Det kan med fordel legges på godt med jorddekke, for eksempel etter gressklipping. Eventuelle blomsterstengler knipes av, det vil gi bedre vekst til selve løken.

Hvitløkspiren stikker opp av jorda mellom is og snø.

Noen ganger spirer løkene allerede om høsten. Det gjør ingenting, spiren tåler mye frost. Det vanligste er at løkene bare setter rot om høsten og at spirene vokser fram først om våren. Allerede i mars/april, straks telen går, er de i full gang. 

Høsting og lagring 

Det vanskeligste med å dyrke hvitløk er kanskje å finne riktig høstetidspunkt. Høstes den for tidlig kan løken bli myk og uegnet til lagring,  for sent kan feddene komme uten skall. Rett tid avhenger av hvor du bor, men de bør høstes før skallet sprekker opp, fra midten til slutten av juli. Ta opp en løk og gjør en test. Kjennetegnet for når det er høsteklart, er at de tre nederste bladene har visnet helt eller delvis og at de over har fått brune tupper. Høst skånsomt for å unngå skader. Etter høsting må løkene tørkes på et luftig, solrikt og varmt sted i 2–3 uker. Overflatetørket hvitløk lagres tørt og kjølig, faktisk kan de tåle temperatur ned mot null grader.

Høstet hvitløk ligger til tørk
 

Hvitløken høstes i juli og august etter at den grønne «gressdelen» av planten har visnet, dersom løken skal tørkes. En kan bruke hvitløken direkte fra jordet eller tørke hele løker ute på en luftig plass i en til to uker. Deretter kan hvitløken oppbevares på en tørr og luftig plass gjerne ved 0-2 °C . Blir lagringstemperaturen opp mot 5-8 °C og luftfuktigheten for høy kan hvitløken begynne å spire. Da vil løkene etter hvert mugne og råtne. Hvitløk kan også høstes før gresset visner, og da brukes den som fersk hvitløk.

Hvis du vil lage hvitløksfletter, er det såkalte soft-neck hvitløk du vil dyrke. 

Noen sorter er såkalte soft-necks, med en myk stilk som gjør at du kan flette flotte hvitløksfletter. Hard-necksortene har en stiv hals og er ikke så egnet til flettekunstferdigheter.

Hvitløk i potte

Hvitløk er hardfør og kan gjerne dyrkes i potte ute på balkongen. Bruk store potter, gjerne 25–30 cm i diameter og god veldrenert jord. Husk hull i bunnen!

En setteløk inneholder 8–12 fedd. Bruk halvparten av feddene per potte. Stikk med spissen opp, 5–7 cm dypt, litt fra kanten og med god avstand til andre fedd. Vann jorda så den er fuktig, men ikke våt, og gi vann til jorda fryser. For å unngå at løkene råtner, sett pottene under tak.

Bruk av hvitløk

Hvitløk er for mange av oss helt uunnværlig på kjøkkenet. Bruken av hvitløk har også lange tradisjoner som medisinplante, der den antibakterielle virkningen har vært kjent gjennom århundrer.