Vern på trær mot mus og hare

Blir barken spist av i en ring rundt stammen, vil treet tørke og dø den påfølgende våren.

For å forhindre dette, kan det være lurt å montere opp et vern rundt stammene på utsatte planter før vinteren setter inn. Ulike produkter tilpasset bruken er i handelen, men også hønsenetting kan brukes.

Planteslag på musas nødproviantliste er unge frukttrær, piletrær, unge ospetrær og rogn. På prydbusker som syrin og brudespirea, har man observert at barken er spist av langt oppover greinene, likeledes søtmispel og buskmure.