En gul vannkanne som vanner en spe plante.

Gjødsel av Urin, også kalt gullvann, har mange gode egenskaper; den er kortreist, billig, bærekraftig og enkel å bruke.

Innhold

Urin inneholder stort sett de samme næringsstoffene som vanlige hagegjødselprodukter. Den er rik på nitrogen (N), mindre rik på fosfor (P) og kalium (K). 1 liter urin inneholder ca. 5–12 g N, 1 g P og 2 g K. Næringsinnholdet er blant annet avhengig av når på døgnet urinen samles og hva du har spist. Proteinrik mat øker nitrogeninnholdet. Næringsstoffene er lett tilgjengelige for plantene og virker raskt. Forsøk har vist at urin alene er tilstrekkelig som gjødsel ved dyrking av næringskrevende planter som purre. 

En illustrasjon som viser hvordan et gjødselkretsløp kan se ut.

kompost + urin = sant 

Kompost er vanligvis nitrogenfattig, mens urin er nitrogenrik. Den som bruker begge deler er selvforsynt på næring til hagen. Blander du urin i komposten, i stedet for å gjødsle direkte, fungerer den som katalysator, men en del av næringsstoffene vil fordunste underveis. 

En lilla sommerblomst plantet i et gammelt toalett.

Mengde

Urin er høykonsentrert og må tynnes med vann. Bruk 1 dl urin til 9–14 liter vann. Hvor mye gjødsel som trengs, avhenger av jordtype og hva en dyrker. En pekepinn er ca. 1–2 liter urin/m2 i løpet av vekstsesongen. Et hushold med to personer, der begge er borte på dagen, vil kunne gjødsle ca. 400 m2 hage. Gjødseleffekten av urin er umiddelbar, juster ned doseringen ved for mørkt grønne blad og veldig kraftig bladvekst. 

En illustrasjon som viser blandingsforholdene ved uttynning av urin til gullvann.

Hvor og når

Urin kan brukes hvor som helst i hagen, også på plenen hvis man vil. Som med annen nitrogenrik gjødsel bør urin hovedsakelig brukes på våren og forsommeren. For mye og for sent i sesongen vil gi flerårige planter problemer med å modne av greiner og knopper før vinteren. 

Urin kan også gjødsle potter, men tynn ut med mer vann; 1:19 eller 1:49 ved ukentlig gjødsling. Vil du gjødsle ved hver vanning, tynn til 1:99.

Gullvann er bærekraftig og gir god sirkulær økonomi. Urinen tynnes med vann i forholdet 1:9 og brukes som næring til plantene i hagen. 
 

Bilde av proffesor Anne Spurkland

Trygt

Generelt er det liten risiko ved bruk av urin fra egen husholdning som gjødsel. 

Den kan inneholde smitte, men det er liten risiko for at bakterier overlever lenge på jord og plantedeler. Det er heller ikke kjent at medisinrester, som for eksempel antibiotika som følger med urinen, påvirker planter eller mikroorganismene. Reststoffer brytes dessuten raskt ned. Inntak av svært salt mat kan gi skade på saltintolerante planter. 

Spekemat og gode oster på et trefat.

Tips! 

  • Vann jorda, aldri direkte på planten. 
  • Stopp bruk av urin én måned før du skal høste. 
  • Unngå spredning av store mengder urin nær drikkevannskilder. 
  • Tenk på naboen – unngå vond lukt. Tynn med vann eller vann etter gjødsling.
  • Bruk urinen med det samme eller lagre den på en tett beholder, eller dunster mye av næringen bort. 


Illustrasjon av en plastdunk, en nattpotte og en vannkanne.