Kveke er et flerårig, vandrende ugress med jordstengler. Planten er en art i gressfamilien og voksne planter kan, med aks, bli 50–120 cm høye. De brede bladene gjenkjenner mange som de vi brukte til å blåse trompetlyd på som barn.

Lysskudd og rotstengler

Kveke danner vide matter og setter mange lysskudd, som skyter opp fra jordstenglene og opptrer som nye planter. Når et lysskudd, eller en frøplante, har 3–4 fått blad, starter utviklingen av jordstengler. På dette tidspunktet er planten på sitt mest sårbare og er mest mottakelig for bekjemping. 

Et knippe småplanter av kveke med tydelige, karakteristiske, hvite røtter.

Aks og blomstring 

Blomstene sitter i aks med 10–20 småaks, hvert med 3–7 blomster. Blomstring skjer i juni–september. Kveke spres i noen grad ved hjelp av frø, men frøproduksjonen er ofte dårlig. Stråene er stive, med tydelige, blanke leddknuter, bladene er grågrønne og ofte rue i kanten.

Blomsteraks hos kveke

Jordstengel og rot

Hovedsakelig spres kveke ved hjelp av krypende jordstengler. Jordstenglene er seige, sterkt forgreinet og vokser horisontalt, hovedsakelig 1–10 cm under jordoverflaten. Alle deler av jordstenglene har en iboende evne til å danne nye skudd. De egentlige røttene er mye tynnere enn jordstenglene, sitter kransstilt og har som eneste oppgave å ta opp vann og næring.

Visste du at knuste kvekerøtter ble brukt til å drøye mel i uår?

Utbredelse

Kveke er opprinnelig tilpasset et liv på stranden, der livet er krevende. Kveke tåler både full sol og tørke godt. Brer seg særlig godt på moldrik og lett jord, der det er lite konkurranse om 
plassen. 
Kveke forekommer på både dyrket og udyret mark, på havstrand og i tørrenger. Opptrer som ugress i de fleste hagebrukskulturer. Vanlig kveke fins i hele landet, men sprer seg nå i fjelldalene og nordpå. 

Bekjemping

  • Luking eller gjentatt hakking tidlig om våren, ved 3–4 bladstadiet, og sent om høsten, kveke vokser godt i lave temperaturer. Rotbiter bør moldes dypt ned, eventuelt trekkes 
  • opp hele og fjernes. 
  • Brakking/dekking. Konkurranse fra dekkende planter vil svekke kveken, som er lyselskende.  
  • Kan bekjempes kjemisk med glyfosat, men det anbefaler ikke Hageselskapet.  

Hvite røtter av kveke til mat.

Nytte

  • Unge, ferske skudd kan brukes i salat.
  • Tørkede røtter kan brukes i te.
  • Kvekerøtter kan «brennes» (tørkes og varmebehandles slik at de blir brune) og bli en sunnere kaffevariant. Alternative ingredienser er røtter av løvetann eller geitrams.