I motsetning til planter dyrket i hagejord, som lar røttene søke dit det er vann, har planter i potte bare et avgrenset område å hente vann fra. De er dermed helt avhengige av vår innsats. Men dersom vi vet litt om hva som påvirker vannbehovet, kan jobben og mengden begrenses til et minimum.

Påvirker vannmengden

Hvor ofte og hvor mye vi må vanne pottene våre er ikke alltid lett å avgjøre, selv for den erfarne dyrker. Behovet påvirkes av mange forhold.

Naturlig behov

Sumpplanter kan nærmest stå i vann, mens planter fra områder der det nesten aldri regner, trenger svært lite vann.

Plantestørrelse

Hvor stor en plante er, påvirker også behovet. Mens en etablert plante ønsker mye vann av gangen, men ikke så ofte, vil en ung plante med lite rotnett kunne drukne om den får samme dose. 

Jord

Hva slags type jord vi dyrker i påvirker også vannbehovet. Sandblandet jord slipper vannet gjennom og drenerer godt, mens leirholdig jord holder bedre på vannet.

Klima

Klimatiske forhold påvirker også hvor mye vann som trengs. En potte plassert i le og skygge er mye mindre utsatt for tørke enn en som står i blesten i bakende solsteik.

Form

Pottens form, størrelse og materiale er også med på å bestemme hvor ofte vi må til med vannkannen. Store, høye potter vil naturlig holde bedre på vannet enn de som er vide og grunne. En vid potte har stor jordoverflate der mye vann fordamper. En liten potte har mindre jordvolum som naturlig nok tørker raskere opp.

En hortensia plantet i en brun og høy urneformet potte.

En krypjonsokkoll plantet i et brunt, grunt plantefat.

Materiale

Materialet i potten avgjør hvor raskt innholdet tørker. Porøs og uglassert terrakotta fordamper vann gjennom veggene, mens en glasert potte er tett og avgir mindre vann.

For lite vann

Etter hvert som jorda i potten tørker blir det stadig vanskeligere for planten å trekke opp vann. Tegnene på tørkestress kan være lite synlig, og i mange tilfeller
er symptomene de samme som når en plante har fått for mye vann.

En fredslilje i en brun kurv som henger med bladene.

Noen planter henger med bladene og gir tydelige signaler på at de er tørre, mens andre blir litt matte og gråaktige i fargen. Tørke kan gjøre at nye blad blir små og/eller at de faller av til feil tid. Langvarig tørke kan forårsake unormalt kompakt vekst, beskjeden eller manglende blomstring og dårlig fruktsetting. At blad får rødfarge er også ofte et tegn på tørke. 

For mye vann

Overvanning metter luftporene i jorda og hindrer røttene fra å få nok luft. Luft er nødvendig for at røttene skal kunne fungere som de skal. Symptomer på overvanning kan likne tørkestress; slappe, gule blad, dårlig vekst og bladfall. I tillegg kommer ødelagte frukter og aborterte blomster (blomster faller av).

Planterøtter i vannmettet jord får gjerne en brunlig farge og lukter surt. Planter som får for mye vann vil være mer utsatt for råte, rotsykdommer og angrep av skadesoppen gråskimmel. 

Rett utstyr

Velg passende vanningsutstyr ut fra hvor mange potter du har. Har du få potter er det tilstrekkelig med en vanlig vannkanne. Til mange potter er det ofte mer praktisk å vanne direkte med hageslangen. To vannkanner i sink i et hyggelig hagerom, foran grønne planter og et gammelt melkespann. Vannkanner fins i et utall utforminger og størrelser og i mange materialer. Lang tut gjør vanningen mer presis og er lettere for ryggen. Et dusjhode gjør vanningen skånsom for småplanter, men gir mer søl. Før du velger kanne, hold og sving på den. Prøv den gjerne med vann i, hvis du kan. Det er utrolig mange kanner i salg som er tunge, klønete å holde og som til alt overmå søler mye.  

En mann vanner en stor eføy i potte med en gul vanniingsstav

Dryppvanninganlegg er ideelt om en mange potter, særlig for den som er mye på reisefot. Les mer om ferievanning. Vanningsdysene bruker lite vann og doserer direkte i hver potte. Dysestørrelser fins i flere størrelser og velges ut fra pottestørrelsen. Et vanningsanlegg er særlig nyttig i kombinasjon med en vanningscomputer som skrur vannet automatisk av og på et bestemt tidspunkt.

Tynne vannslanger fører vann til en potte med et lite rosmarintre.

Unngå sprinkel- eller spredervanning til potter. Vannet spres over et unødvendig stort område uten å treffe pottene særlig godt. I tillegg er fordampingen stor. Mange blomster liker heller ikke å få vann direkte i blomsten. 

Vannetips!

  • Jord fra sekk inneholder ofte mye torv og kan være vanskelig å vanne hvis den har blitt helt tørr. Bland jorda med andre jordtyper, gjerne kompost så, tar den bedre til seg vann.

  • Tørr pottjord vannes enklest opp om du dypper hele potta i en stor bøtte. Når det har sluttet å boble er rotklumpen mettet. 

  • Unngå vanning midt på dagen. Da er fordampingen størst og plantene får mindre nytte av vannet. 

  • Ikke vann for mye. Da vaskes næringen ut. Renner det ut mye av hullene, er det nok. 

  • Det er jorda som trenger vann, ikke bladene. Dråper på bladene fungerer som forstørrelsesglass og kan gi sviskader. 

  • Morgenen er det beste vanningstidspunktet. Mindre fordamping og minst grobunn for skadesopp som liker det fuktig. 

  • Vann hele jordoverflaten. Røtter vokser ikke i tørr jord. 

  • Veksle mellom hvor du stikker inn vanntuten, vi har lett for å vanne det samme stedet hver gang.

​​Vanning av pelargonia med en grønn vannkanne​​​​​​