• Molde Hagelag er en del av Det Norske Hageselskap og ledes av et STYRE som du finner nederst på siden (rull nedover).
  • www.molde.hagelag.no  - molde.hagelag@outlook.com 
  • Org.nr. 986362045  -  Bank: 9650 06 92062 - Vipps: 105348