Kontaktpersoner

  • Styremedlem Charlott Callaghan 40738954
  • Styremedlem Gry Hansen 41643033
  • Sekretær Anette Løken 99793523
  • Sekretær Karina Nygård 41108429
  • Varamedlem Evy Marie Tofte 93681781
  • Varamedlem Knut Røbekk 92247632
  • Kasserer Gerd Marit Alseth 97976081
  • Leder Martin Hauge 95743270