Det har vært en lang og vanskelig prosess å få kommunen med på vårt prosjekt. I januar ble det sendt en søknad til Ørland Sparebank om å få bevilget penger til den delen av prosjektet som hagelaget ville gjøre. Vi søkte om 20.000 kr og det fikk vi. Vi fikk også kommunen med på befaring i hagen og det ble innhentet tilbud fra entreprenør om hva det ville koste å få den restaurert. Men der ble det stopp. Vi fikk ingen svar fra kommunen, men de fant nok ingen penger. Blomsterløk tas opp

Hagelaget startet alikevel med dugnader i mai med å rydde gammelt vissent plantemateriale. Påskelijer og tulipaner kom opp som de har gjort de senere år, men fikk fort selskap av skvalderkål og høymole. Lupiner og skvalderkål

I juli tok vi opp blomsterløkene og la de til side for å plante senere når hagen var ferdig. Vi vasket heller og renset for ugress i fugene. Og tiden gikk. Vi fikk ikke kontakt med kommunen om det ble noe entreprenørarbeid. Det gikk så lang tid at flere i styret i hagelaget mente at vi ikke skulle fortsette med dette fordi kommunen hadde ikke kapasitet til å bidra. Men et medlem i styret ville ikke gi opp og fortsatte med dugnader på egen hånd. Hun tok også kontaktSpyling av heller med entreprenøren for å få eget tilbud på den jobben som gikk direkte på den delen som hagelaget skulle bidra med - fjerning av gamle blomsterbed, legging av duk for sperre av ugress o.l. Vi fikk et tilbud, men det var høyere enn den summen vi hadde fått fra banken. Imidlertid hadde vi nå maset så mye i kommunen at helseavdelingen sa de ville være med på prosjektet. Men nå fikk vi ikke kontakt med entreprenøren.

Men i slutten av august ble det bestillt 3 paller herregårdsstein for å bygge et nytt blomsterbed, i september ble det kjøpt en palle jord av Felleskjøpet. 30. oktober begynte entreprenøren  grave ut masser i hagen, og 4. november var det klart for å starte på hagelagets arbeid. 6. november ankom herregårdssteinene. 8. november var det nye beddet bygget og 10. ble det fylt i jord, 13. november ble det plantet løk og noen stauder, 15. november var også et par blomsterkasser fylt med grønne planter. Og siden har det vært frost.

Gravemaskinen har kommet

Vi har fortsatt noen fasadesteiner og jord igjen, men det venter på en ny vår. Det ble hektisk på slutten for det ble kaldt, men vi satser på at løkene får tid til å etablere seg i jorda og blomstre til våren.

Damene tenker