Tanker om restaurering av «Kosekroken» ved Aktivitetssenteret i Huldas vei på Brekstad.

 

Ørland hagelag har i mange år ved hjelp av hagelagets medlemmer avholdt dugnader i hage-atriumen ved Aktivitetssenteret. Med årene er det likevel blitt mer ugress enn medlemmene har greid å holde i sjakk. Og sammen med siste års pandemi tok skvalderkål og høymole over området.

Hagelaget har noen tanker om hva som kan gjøres for at hagen igjen skal bli koselig å bruke og se på.

Sammen med Lisbeth Sandaker Hernes og Sølvi Solem (de har begge jobbet og plantet i hagen tidligere) har jeg, Elin Hovde, sett på området i dag og kommet med noen forslag om hva som kan gjøres for at det skal bli lettere å holde i orden og koseligere å bruke.

Dersom beboerne skal kunne bruke hagen, må det være fast dekke for at de kan bruke rullator og rullestoler. Ideelt sett burde hellene i hagen tas opp, renses og legges på nytt. Det kommer mye ugress opp mellom fugene og noen har også forskjøvet seg litt. Men vi kom fram til at det blir for dyrt og arbeidskrevende så vi fant ut at hellene kan ligge, men prøve å rense overflaten på noe vis.

Forslag:

Inngang mot avd «Blå»:

Ta bort rosehekken – plante bladliljer – Hosta, tulipaner og allium

I røstet av Aktivitetssenteret (mot «Blå»):

Beskjære/redusere noen av plantene som står der – Potentilla, Klokkebusk, Iris, Vårkjærminne. Prøve å fjerne røtter av svarthyll og ugress.

Inni hagen:

Fjerne belegningsstein, men må ha annet fast dekke – asfalt?

Det vokser masse små trær opp gjennom verandadekket. Disse må fjernes. Noe som grøntavdelingen kan ta seg av?

Verandadekke og rekkverk bør også skiftes ut, men det er ikke med i våre forslag nå.

Blomsterbedene foran veranda og husvegg fjernes, legge duk, grus og elvestein.

Det firkantede bedet i midten beholdes, men dele noen av plantene og bruke på andre plasser. Prøve å fjerne rester av røtter og småtrær som har spredd seg. Ta opp de halve hellene som ligger rundt og bygge opp med høyere kantstein i stedet og fylle på med mer jord, men ta hensyn til kummen som er der.

Skråbedet:

Ta opp alt! Både høymole og lupiner der. Men ta vare på noen steinbedsplanter og anlegge nytt steinbed. Og kanskje en liten gruppe med stauder i enden av bedet ved husveggen/»kråa».

Det kan etter hvert settes opp noen blomsterkasser med sommerblomster, men det kan vi eventuelt se på etter hvert når vi ser hvordan det blir etter «anleggsarbeidet».

 

Det må maskinell hjelp til for å ta opp rosehekken, bedene langs veranda og husvegg, og skråbedet. Alt for mye ugress til at det går med spade og muskelkraft. Likeså belegningssteinen. Den kan enten gis bort eller kanskje noen vil kjøpe – selvplukk?

Hagelaget kan hjelpe til med å ta vare på planter og plante på nytt.

Leie av maskinell hjelp blir jo en kostnad som hagelaget ikke kan ta, likeså legging av fast dekke/asfalt, materiell til anlegging av «elvesteinsbed». Det er jo Ørland kommune som eier lokalene og området så da håper jeg at kommunen kan stå for den delen av arbeidet.

Brekstad, 07.10.2022

Elin Hovde

Leder Ørland hagelag