Sonene er markert på kartet med ulike farger, fra varme (H1) til kalde (H8). Klimatologisk er de hvite områdene definert ved at vekstsesongen er kortere enn 110 døgn.

OBS! Kartene er kun til privat bruk og må ikke publiseres videre uten ved tillatelse fra Hageselskapet. 

AUST-AGDER (PDF, 552KB)

BUSKERUD (PDF, 734KB)

HEDMARK (PDF, 722KB)

OPPLAND (PDF, 628KB)

HORDALAND (PDF, 635KB)

MØRE OG ROMSDAL (PDF, 652KB)

NORD-TRØNDELAG (PDF, 769KB)

OSLO AKERSHUS ØSTFOLD  (PDF, 571KB)

ROGALAND (PDF, 554KB)

SOGN OG FJORDANE (PDF, 855KB)

SØR-TRØNDELAG (PDF, 617KB)

TELEMARK (PDF, 618KB)

VEST-AGDER (PDF, 504KB)

VESTFOLD (PDF, 411KB)

TROMS (PDF, 658KB)

Nordland (PDF, 347KB)

Finnmark (PDF, 216KB)

HELE LANDET (PDF, 389KB)

Stol ikke blindt på klimasonene

Herdighetstallene må betraktes som en rettesnor som kan gi hjelp når du skal velge planter, men de gir ingen garanti om et godt resultat. Det er tryggest å plante i tråd med klimasoneangivelsene, men på lune steder kan det likevel være forsøket verdt å prøve med planter som ut fra det grove kartet tilsynelatende ikke skulle klare seg. Det kan være svært stor variasjon i lokalklimaet innen korte avstander, og dessuten kan du selv gjøre mye i egen hage for å bedre de klimatiske forholdene.

gfgfgf

En plante med herdighetstall H8 kan i prinsippet plantes i alle soner, en plante med tallet H4 kan plantes i sonene H1 til H4 osv. Enkelte ganger kan imidlertid planter egnet for nordnorske forhold få trøbbel med klimatilpasningen sør i landet på grunn av forskjeller i daglengden. Planter tilpasset kyststrøk får ofte problemer i innlandet på grunn av lav vintertemperatur.

Planter tilpasset et mer kontinentalt klima tåler derimot ofte vinterkulde

Planter tilpasset et mer kontinentalt klima tåler derimot ofte vinterkulde, spesielt dersom de får tilfredsstilt sine krav om en god og varm sommer. I kyststrøk med milde vintrer kan disse plantene lokkes i gang for tidlig og derfor få skader. Langt inni landet, høyt over havet og nordover setter varmesummen og vekstsesongens lengde grensen for hva som kan dyrkes. I slike tilfeller er det spesielt viktig å velge de luneste og mest solrike lokalitetene, gjerne i kombinasjon med klimaforbedrende tiltak som levegger, murer, knauser og lignende.

Varmekjære planter utvikler seg bedre i en sørvendt skråning enn i en nordhellingKartet har begrensninger ved at det er brukt et relativt grovt rutenett, slik at lokale variasjoner ikke kommer fram. Dessuten er det ikke tatt hensyn til hellingsretning, vind og nedbør. Det sier seg selv at varmekjære planter utvikler seg bedre i en sørvendt skråning enn i en nordhelling. Når de får mer varme om sommeren får de også bedre overvintringsevne.