Dette er situasjonen i mars:

Både bark, greiner og knopper er utsatt for beiteskader av rådyr gjennom flere år. Dette virker på samme måte som sterk beskjæring. Begge deler vil endre forholdet mellom treets topp og rot, og det store rotsystemet vil forsøke å gjenopprette balansen ved å bidra til økt skuddvekst og kraftig vekst i toppen av trærne.

Treets vekst er naturlig sterkest i toppen. Av to ellers like greiner vil den som sitter lengst oppe på stammen få kraftigst vekst. Når greinene nærmere bakken i tillegg er beitet på som her, er det ikke rart at disse trærne ser ut som de nå gjør. 

Tiltak: Vi går drastisk til verks allerede nå, tidlig i mars: Vi sager av toppen på begge trærne. Om beitingen har ført til skadde greiner, skjæres disse tilbake til frisk ved.

Beskjæring epletre

Beskjæring av greiner I tillegg til å ta toppene sterkt tilbake, tar vi vare på utovervendte kvister og greiner, mens de som vokser oppover klippes bort.  Etter en slik behandling vil trærne senere svare med å danne noen nye opprettvoksende skudd i øvre del, disse fjerner vi til sommeren. 

En annen faktor som bidrar til sterk vekst er gjødsling med nitrogen. Slik disse trærne ser ut bør vi rett og slett droppe gjødslingen fram til trærne har begynt å gi mye frukt.


Juli, nye tiltak:

Mye har skjedd siden mars. Trærne har, som ventet, utviklet mange skudd og rikt bladverk. Her må det tynnes, både med tanke på langsiktig utvikling av treets form og på kort sikt for at eplekarten skal få nok sollys i denne sesongen. 

Epletre før pinsering

Fjerne vanskudd fra epletreDe nye, oprettvoksende skuddene som har kommet siden sist kalles vanskudd og kan med fordel fjernes etterhvert som de kommer. Saks behøves ikke, vanskuddene er lette å rive av. Kraftig beskjæring tidlig på året resulteter gjerne i at treet utvikler mye vanskudd, som krever oppfølging.

Vær oppmerksom på at ved å fjerne skudd, greiner og bladverk om sommeren (sommerskjæring) forstyrrer du treets vekst. Samtidig kan treet da bruke mindre krefter på vekst og mer på å utvikle frukten. Ved å tynne gir du fruktkarten bedre tilgang på lys som blant annet er gunstig for fargen på eplene.   

Epletre etter tynning

EplekartDet ene treet har tydeligvis hatt godt av behandlingen og har utviklet mye kart. Sitter disse for tett bør det tynnes, altså at du fjerner noen eplekart for at de gjenværende kan få vist sitt fulle potensiale. 

Treet som bærer en del frukt kan så smått få litt gjødsel. Det er lurt å vanne snarest mulig etter gjødslingen, slik at næringsstoffer kan bli transportert ned i jorden. Viktig: Gjødsle ikke for mye og stopp i tide på kalenderen, helst ikke etter juni. Treet må få tid og ro til å avmodne på naturlig vis før kulda og vinteren setter inn (les hvorfor her) . 

Les mer om beskjæring her


Artikkelen er basert på en henvendelse til Hageekspertene, en tjeneste der alle medlemmer av Hageselskapet får personlig rådgivning av en grøntfalig konsulent. I dette tilfellet er det frukt- og bærekspert Gustav Redalen som har bistått med gode råd.

Epletre