En foreløpig saksliste er sendt ut på e-post til alle medlemmer.

Mer utfyllende program blir sendt ut senere