Vanlige årsmøtesaker.

Etter årsmøtet kl.19.30  blir det foredrag om dyrking av tomater av Corine og Lars.

Årsmøtepapirer er sendt ut på E-post til alle medlemmer.