Molde Hagelag har mange medlemmer med gode kunnskaper. I artiklene under presenter vi styret + andre personer som har sagt seg villig til å bli kontaktet innen sitt interesseområde.

Siden er under arbeid..................