Høstdugnad i sansehagen. vi luker, klipper ned og rydder til høsten kommer.

Ta med utstyr. Vi stiller med noe å bite i til pausen.

Tidspunktet kan bli forandret. Følg med på  hjemmesiden, Facebook, e-post og sms.bergmo