Vi rydder opp i bedene før vinteren. Luking, klipping og planting av vårløk.

Ta med utstyr. Vi står for noe å bite i til pausen.museet

Tidspunktet kan bli forandret, så følg med på hjemmesiden, face-book, e-post og SMS.