aÅrsmøte holdes på Krona 13. februar kl. 19.00

§4.5 Saker som et medlem vil ha behandlet på årsmøtet, må sendes styret minst én måned før årsmøtet holdes. Styret behandler alle innkomne forslag og legger disse fram på årsmøtet med forslag til vedtak.  

 

Sakliste

                1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Konstituering 
3. Årsrapport
4. Årsregnskap 
5. Arbeidsplan
6. Budsjett
7. Innkomne saker
8. Valg

Det blir sendt ut innkalling med saksdokumenter på e-post og SMS når det nærmer seg.