Nærmere informasjon om dugnadene senere. Følg med på hjemmesiden