Eli Hanne Dahle som driver Lulus hage i Molde, har sagt ja til å ha foredrag om planting av vårløk denne høsten.Ho vil orientere om de forskjellige blomsterløksortene, og veilede oss i når,hvor og hvordan de skal settes om høsten. Ho planter tusenvis av vårløk hver høst, som ho selger som snittblomster om våren. Ho vil også ta med løk til salg som ho selger etter foredraget.Ho har importert løk fra Nederland siden 2021, og kan tilby spennende sorter som vi ikke finner på hagesenterene ellers.