God og sunn jord er en grunnleggende forutsetning for god og sunn avling. Vi får en gjennomgang av de viktigste mineralene i jorda og hva vi kan gjøre for at plantene kan nyttiggjøre seg disse for å bli gode, sunne planter. Foredragsholderen har gjort en del gode erfaringer med tang som en av flere måter å forbedre dyrkingsjorda på. 

a