a

Kirsty Mckinnon, rådgiver ved Norsøk på Tingvoll, kommer til oss og skal formidle litt om prinsippene for økologisk dyrking. Her er noen av temaene hun kommer innom i løpet av foredraget:

Hvordan starte en økologisk kjøkkenhage, prinsipper i økologisk dyrking, planlegging, jordliv, oppal av småplanter, gjødsling, kompostering, plantestell, redskaper, aktuelle vekster for nybegynner og viderekommende
Eksempler på kjøkkenhager, store og små inkludert pallekarmkjøkkenhage

Alle er velkommen til foredraget.

Det blir lotteri og enkel servering.

Pris medlemmer: 50 kr, ikke medlem: 100 kr.

Velkommen!