HAGEN landMariskap drives av landskapsarkitekt Mari Klauseth Hagen. Jeg har arbeidet med hagerådgivning over mange år og har også selv opparbeidet meg en hage. Her holder jeg hagekurs på sommeren og dyrker snittblomster for salg.

Foredraget «Ett år i Maris hage» vil forhåpentligvis gi deg inspirasjon til å begynne med hage eller til å fortsette med den du har. Å lage en hage er en kontinuerlig prosess –og en blir -heldigvis- aldri ferdig.

  • Loddsalg, kaffe, kake, sosialt samvær
  • Gratis for medlemmer, 50 kr for ikkemedlemmer
  • Betaling: Vipps, kort, kontanter


M3

Mari2