Tradisjonen tro, samles vi igjen til såkveld.

Charlott Knutsen vil lose oss gjennom kvelden med sin gode kunnskap om frø og såing. Hagelaget stiller med jord, potter og frø,men ta gjerne med egne frø også. Har du frø til overs kan du donere til hagelagets frøboks. Frøboksen har et rikt utvalg av frø som er samlet inn av hagelagets medlemmer, eller kjøpt hos frøforhandlere. Frøene er gratis for hagelagets medlemmer.

Kaffepause med loddsalg.

pris: gratis for medlemmer, kr.50 for ikkemedlemmer.