Tommy er tidligere redaktør av Norsk Hagetidend, og driver i dag nettbutikken Garden Living AS, sammen med Kenneth Ingebretsen. De er begge gartnere, forfattere og foredragsholdere. De har stor plantefaglig kunnskap og deres mål er å spre hageglede. Det håper vi at vi får nyte godt av denne kvelden, og bli inspirert til å legge til rette for rik vårblomstring med løk i hagen.

Sted: Krona, Romsdalsmuseet, kl. 19

Det blir lotteri og enkel servering.

Pris medlemmer: 50 kr, ikke medlem: 100 kr.