Barn har en naturlig trang til å smake på både det ene og det andre, også plantene i hagen, i naturen og i vinduskarmen.

RødhyllGiftinformasjonen får hvert år inn spørsmål om giftige planter. Gjengangerne er revebjelle, barlind, rododendron, liljekonvall og gullregn. Potteplanter kan virke fristende for de små. Giftinformasjonen får derfor mange henvendelser fra foreldre som lurte på om potteorkideer, ildtopp og julestjerne var skadelige. Hvitveis, rødhyll, tulipan, påske- og pinseliljer, tuja og snøbær er andre planter Giftinformasjonen har fått mange henvendelser om.

Giftinformasjonen har døgnåpen telefonvakt : 22 59 13 00.
helsenorge.no/giftinformasjon

 

Seniorrådgiver Helga Ruus Lorentzen i Giftinformasjonen kan berolige engstelige foreldre. Med noen få unntak er de fleste planter i Norge ikke særlig farlige så lenge det greier seg om små inntak, eller at barn bare har smakt på dem. – Men det er viktig å fange opp de tilfellene som kan være farlige slik at potensielle alvorlige forgiftninger kommer til sykehus, sier hun.

Giftinformasjonen har døgnåpen telefon alle dager i året og svarer både privatpersoner og helsepersonell. Giftinformasjonen deler de giftige plantene inn i tre grupper:

  • Irriterende: Planter som kan gi svie og irritasjon i munn og svelg og/eller mage- og tarmsymptomer som magesmerter, brekninger og diaré.
  • Fototoksiske: Planter som kan gi kraftig hudutslett med svie, rødhet og væskefylte blemmer og sår når hud som er utsatt for plantesaft, kommer i sollys.
  • Giftige: Planter med gift som tas opp i kroppen og som på ulike måter kan virke inn på blant annet hjerte- og nervesystem. Mange av disse kan også gi mage- og tarmsymptomer som kvalme, oppkast og diaré.

Irriterende

Noen planter kan gi irritasjon i slimhinnene i munn og mage- og tarmsymptomer hvis de svelges. Det gjelder blant annet hvitveis, rødhyll, tulipan (særlig løken), snøbær, tysbast og ridderstjerne. Ved små inntak kan en normalt se an situasjonen hjemme. Gi litt drikke for å skylle vekk irriterende forbindelse fra slimhinnene. Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen for råd.

Ikke giftige

Giftinformasjonen får mange henvendelser fra foreldre som lurer på om den eller den planten er farlig å smake på. Men verken roser, løvetann, begonia, hestehov, stemorsblomst, ildtopp, orkidé eller julestjerne er giftige.

Det har festet seg en oppfatning om at julestjerne er en svært giftig plante. Det stemmer ikke. Å smake på en julestjerne er helt ufarlig. Er det svelget litt større mengder, kan det i verste fall føre til lette mage- og tarmsymptomer.

Hva skal jeg gjøre?

For det første, ta det med ro, få en oversikt over situasjonen. Fjern alle planterester fra munnen til barnet og gi det litt å drikke. Ta kontakt med Giftinformasjonen for å få råd om hva du skal gjøre videre. Har barnet alvorlige symptomer, skal du ringe 113.

Plantesaft i øynene

Skyll straks med lunkent, rennende vann i en myk stråle. Plantesaft er ofte litt irriterende for slimhinnene. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for å få råd om videre oppfølging.

Plantesaft som gir utslett i kombinasjon med sollys

Vask huden godt med vann og såpe. Unngå sollys i minst to dager og opptil en uke. Bruk solkrem med høy faktor og dekk det utsatte området. Oppstår det andre hudreaksjoner, kan det være nødvendig å kontakte lege.

Generelle råd

Det aller beste er å forebygge uhell. Det beste er å få en oversikt over hvilke planter som vokser i hagen og i området rundt, da er det lettere å bestemme hvilken plante det gjelder. Det kan også være en god idé å la være å plante de aller giftigste plantene i hagen eller sørge for at de ikke er tilgjengelig for små barn. Litt større barn bør lære hvilke planter de skal holde seg borte fra oghvilke planter som kan spises.

TOPP 10 GIFTIGE HAGEPLANTER

Revebjelle
• Barlind/taxus-arter
• Rododendron
• Liljekonvall
• Gullregn
Tromsøpalme/kjempebjørnekjeks
• Hestekastanje
Lupin
• Storhjelm/tyrihjelm/ridderspore

10 PLANTER SOM KAN IRRITERE HUD, ØYNE, MAGE/TARM

• Zamioculcas (potteplante)
• Fredslilje (potteplante)
• Hvitveis
• Capsicum (potteplante)
• Rødhyll
• Tulipan
• Lonicera-arter
• Påske og pinselilje
• Snøbær
• Tuja

Gullregn

10 PLANTER DET ER UFARLIG Å SMAKE PÅ

• Roser
• Løvetann
• Begonia
• Rogn
• Hestehov
• Stemorsblomst
• Ildtopp
• St. Paulia
• Julestjerne
• Orkidé