Nå er det tid for dugnad i Sansehagen på Bergmo.

Sansehagen på Bergmo ble grunnlagt for at beboerne på Bergmo sykehjem. I  sommerhalvåret er dette et kjærkomment sted der beboere og pårørende kan kose seg og følge med på lukter,farger og former i hagen. Derfor er det viktig at hagen er velstelt og kan være et hyggelig sted å oppholde seg i. De siste årene har det vært bare3-4 som har deltatt på dugnadene her. I år satser vi på stort oppmøte der vi kan gjøre en god innsats for våre eldre og syke. Dugnadene er også en sosial arena for hagelagets medlemmer der vi kan utveksle ideer og få gode råd til bruk i egen hage.  

Oppgaver denne gangen er luking,planting,klipping,raking, og gjødsling.Ta gjerne med utstyr for dette. Det skal også graves opp døde busker som skal erstattes. Kyndig veiledning blir gitt, og hvis det er ønskelig kan vi jobbe sammen i små grupper.

Personalet ved sykehjemmet er veldig takknemlig for jobben vi gjør, og ønsker å servere oss mat og drikke i pausen.

Enhetsleder Kirkebakken og Bergmo omsorgsdistrikt er Hilde Oppigård Hilde.oppigard@molde.kommune.no Mobil: 93447241

Vi vil oppfordre så mange som mulig å bli med. Ta gjerne kontakt med noen i styret hvis det er noe dere lurer på

Bergmo