I 2012 ble det tatt initiativ til å oppgradere sansehagen på Bergmo omsorgssenter. Siden har dette vært en årlig aktivitet.