FOREDRAG OM BEREDSKAPSHAGEN

16.02.2023 er vi så heldige å få besøk av Barbro og Anders Nordrum som driver Datsja, beredskapshagen.

a

«Ordet «Datsja» kommer fra Øst-Europa og var navnet på kolonihagene de fleste borgere fikk tilgang til i sovjettiden. I en krevende hverdag og ett ofte tøft klima, lærte de hverandre hvordan de kunne få mest mulig avling ut av hver kvadratmeter jord, med ressurser funnet i nærområdet.

I dagens usikre verdenssituasjon er det interessant at det nettopp er fra disse dyrekjøpte erfaringene fra Øst-Europa vi kan hente inspirasjon til hvordan vi alle kan bidra noe mer for å klare oss bedre i en krisetid. For hva gjør man om hyllene i matbutikken er tomme?

Selv i trygge Norge er vi ikke skjermet fra naturkatastrofer og uroligheter i verden. Norge har i dag en selvforsyningsgrad på ca. 40 prosent, men det moderne landbruket er avhengig av strøm, diesel, kraftfor, elektronikk og kunstgjødsel. Skulle flere av disse innsatsfaktorene falle bort, kan du fort stryke en null bak prosenttallet».

(Sitert fra Morten Lauvang sin artikkel i Agenda magasin 5.11.22)

 

Anders er utdannet gartner og pedagog og har i 22 år jobbet som faglærer ved Gjennestad gartnerskole, i Berg fengsel i 3 år og de siste 11 årene i Valdres fengsel med gartnerfag som verktøy.

Barbro er barnehagelærer og har hatt sin oppvekst på et småbruk i Valdres. Der lærte ho fra barnsben av sammenhengen mellom det man dyrker og det som står på bordet.

Sammen har driver de bloggen Datsja.no og arrangerer kurs om dyrking av beredskapshager. I 2021 ga de i samarbeid med datteren Maria ut boka Beredskapshagen.

De har også laget flere videoer som er lagt ut på You tube. Det er bare å søke på beredskapshage Datsja, så kommer det opp flere interessante videoer.

Foredraget kommer til å handle om beredskapshager og hvordan man kan lage og dyrke sin egen mat med enkle, lokale og nære ressurser i trillebåravstand fra egen hage

I pausen blir det salg av frø,settepoteter, løker og bøker fra Datsja.

Foto:Morten Lauveng.