Under pandemien oppsto det en utfordring angående muligheter for å gjennomføre digitale møter. Etter å ha testet ut diverse løsninger kom vi over videokonferanseløsningen til Zoom. Vi bestemte oss ganske fort at her var det muligheter. Lisens ble ordnet og de første møtene ble holdt våren 2021. 

Dette fungerte så bra at prosjektet ble videreført og drives nå som et samarbeidprosjekt mellom regionene i Midt Norge.

Les mer på hjemmesiden : www.hage-praten.no