Dette tilbudet setter ingen betingelser hverken til alder,kjønn eller konstellasjoner forøvrig. Det er et tilbud til enslige, par, vennegrupper m.m. Området blir delt opp i parseller som hver enkelt får ansvar for. I tillegg er det en dyrkningstunnel og frukttrær som benyttes felles.

Randi Sæter Sandvik og Tore Sandvik stiller som mentorer og hagelagets kontaktpersoner.

Er du interessert i dette unike tilbudet, ta kontakt med Randi Sæter Sandvik direkte på messenger eller e-post frusandvik@gmail.com for mer informasjon.

Når det gjelder tildeling av parsell, er det førstemann til mølla som gjelder.