Før utplanting har det var gjort et godt forarbeid m.h.t. forskjellige rosearter.