Dette er gratis,men de som deltar,må være medlemmer i hagelaget.

Der er mange pallekarmer, en dyrkningstunnel og frukt/bærtrær til felles benyttelse.

Det er allerede en del jord i mange av pallekarmene, men hver enkelt må ordne med mer jord selv. Vi får også hente naturgjødsel/ kompost oppe på gården på Holmarka. Dette må avtales på forhånd.

Vi har allerede fått noen som er interessert i å benytte seg av denne flotte muligheten,men vi ønsker stadig flere.

Dette kan bli både lærerikt og sosialt,og gi gode muligheter for egendyrket mat 🤗

Randi og Tore Sandvik blir hagelagets kontaktpersoner,og stiller seg til disposisjon for råd og veiledning.Ta kontakt med oss hvis dere er interessert og har spørsmål. Enten på messenger eller på telefon.

Randi Sæter Sandvik