Ny vår og nye muligheter.

På parsellen på Holmarka, hadde snøen ikke forsvunnet helt før de sju ivrige «hageentusiastene» var i full gang. Nye bed ble anlagt, frø ble forkultivert, og nye planer ble lagt.leser seg opp

Vinteren hadde flere benyttet til å lese seg opp på ny kunnskap, og de som hadde mye kunnskap fra før, delte villig. Mentorene som betraktet det hele litt fra sidelinjen, lot seg imponere over samholdet og samarbeidet.

Alle enhetene har hver sine pallekarmer der de dyrker det de ønsker. I tillegg har de felles urtehage, bærbusker,  og frukttrær. Nå ville de også lage felles jordbæråker, Hugelbed, potetåker og løkbed.kaffekos

Dyrkningtunnellen ble også flyttet til et mer bedre egnet sted, og i trærne ble to egensnekrede fuglekasser satt opp.

I løpet av våren ble det arrangert flere dugnader og de møtte flittig opp på hagelagets foredrag både om tomatdyrking og beredskapshage. Da Anders og Barbro Nordrum fra Datsja var her, ble det etter Anders og Barbro sitt ønske, arrangert et møte med «parsellfolket». De ble så begeistret at de ønsker å holde kontakten og bruke prosjektet som et eksempel i foredragene sine. De vil også bidra med settepoteter og frø til bruk i parsellen.

Nå håper vi bare på en god solrik sommer og rikelig avling.

 

samarbeid