Bildene kan brukes på egne nettsider, Facebook, plakater, brosjyrer, nyhetsbrev osv.
Det er også anledning til å gi bildene videre til lokale medier for publisering om saker fra hagelaget eller Hageselskapet.

Om ikke annet er oppgitt skal bildene krediteres med: Foto: Hageselskapet