Hagekulturprisen

Gjennom Hagekulturprisen ønsker Hageselskapet å hedre de som på særdeles god måte bidrar til bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser!  Blant tidligere vinnere finnes både private hager, parker, museumshager, botaniske hager, grønne byområder, gartnere og enkeltpersoner som har gått i spissen for grønne hjertesaker.

LES MER OM HAGEKULTURPRISEN

Årets hagelag

En høythengende og tradisjonsrik pris til det hagelaget som særlig har utmerket seg gjennom lokal aktivitet, rekruttering og nytenking. 

les mer om årets hagelag

Hederstegn med diplom

Prisen tildeles medlemmer som gjennom lengre tid har virket aktivt og godt for hagesaken lokalt, på region- og/eller landsplan.

Hederstegn med diplom

Æresmedlemskap

Medlemmer som har gjort en særledes fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret (nasjonalt), regionstyret (regionalt) eller hagelagsstyret (lokalt), jf. vedtektenes paragraf 3 på alle nivåer.

Æresmedlemmer

Billes legat

Hageselskapet forvalter og tildeler midler fra Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling.

Billes legat