hageselskapets logo i grøntHageselskapets symbol er et stilisert emblem, basert på bergfrue (fjelldronning), en av Norges nasjonalplanter. Logoen (symbol + tekst) representerer organisasjonens lange historie og skal være et symbol for den kunnskap og kompetanse Hageselskapet innehar og forvalter. Logoen representerer også nettverk, kvalitet og bærekraft.

Logoen skal kunne brukes på flere ulike måter for å dekke alle kommunikasjonsbehov. Den skal fungere for Hageselskapets administrasjon, i all markedssammenheng, og for reginonavdelinger og hagelag. For praktisk bruk, se Hageselskapets designhåndbok. (PDF, 1MB)

HORISONTAL LOGO (PDF) (852KB)

HAGELAGENES LOGOER (DROPBOX)