Medlemmer som har gjort en særledes fremragende innsats for hagesaken og organisasjonen, kan utnevnes til æresmedlemmer. Æresmedlemmer utnevnes av landsstyret (nasjonalt), regionstyret (regionalt) eller hagelagsstyret (lokalt), jf. vedtektenes paragraf 3 på alle nivåer.

Hageselskapets æresmedlemmer:

  • Eli Kjær
  • Mari Kollandsrud
  • May Sandved
  • Egil Hansen
  • Liv Todnem